PORTRET

Portret to niezwykle trudny temat. Pokusiłam się o wykonanie paru. Obrazy są stylizowane, umieszczone w nierealnej przestrzeni, przedstawiające osoby
w sytuacjach niezwykłych lub bajkowych. Portet stylizowany to obrazy
wykonywane wyłącznie na zamówienie lub z potrzeby serca.