ANIOŁY

Anioł – wg Wikipedii pierwotnie pochodzi on od greckiego słowa ἄγγελος (ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos), oznaczającego oryginalnie „posłaniec”.
W biblijnym Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebrajskim מלאך, mal’ach – co również znaczy „posłaniec”. Pierwsze wyobrażenia aniołów istniały w starożytnym Egipcie i Babilonii. W religiach tych cywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będących pośrednikami między bogami a człowiekiem.  Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem. –  św. Augustyn, Enarratio in Psalmos. Czemu Anioły z ikonami łączę w jedno? Bo to ta sama droga poszukiwań. Ikona jest oknem ku wieczności, pisał Michel Quenot. A jednocześnie  otwiera się na świat. Ikonograf, jest, więc punktem  przecięcia się wszystkich linii wiodących do wieczności, tzn. zawsze stoi na początku drogi. Pisanie ikon to nie ich „kopiowanie”. Ja staram się tworzyć je na nowo, odkrywając przy okazji niewidzialne drogi, nici wiążące mnie z „moją wiarą i moim Bogiem”.